Evia

Pokud toužíte po teplém čistém moři, sluníčku a neodolatelném západu slunce, určitě se vydejte na řecký ostrov Evia. Místní moře je ideální pro koupání a potápění. Pokud vám bude přát štěstí, můžete zahlédnout i delfíny. K příjemnému večernímu posezení v tradiční řecké atmosféře vás nalákají místní taverny s nesčetnými mořskými specialitami. Ostrov je velmi populární u řeckého obyvatelstva, které sem jezdí, pokud touží po rychlé relaxaci v kouzelném prostředí. Bohatství ostrova nejsou jen přírodní krásy, ale i samotná historie. Jméno tohoto ostrova je odvozeno od nymfy Euboea , kterou Poseidon unesl otci a držel v zajetí na ostrově. Tato nymfa se stala ochránkyní pitné vody - místních kašen a studní. Evia je druhý největší řecký ostrov ( po Krétě) ležící před východním pobřežím středního Řecka. Na první pohled se může zdát, že ostrov je spojen s pevninou (na nejužším místě je dělí jen 40 metrů), ale ostrov je vskutku oddělen úzkou úžinou. Dopravu zajišťuje několik mostů vedoucích z Evie na pevninu a pravidelná trajektová doprava. Ostrov je asi 175 km dlouhý a na celkové ploše 3 655 km2 , žije kolem 217 000 obyvatel. Ostrov je převážně hornatý s převažujícími krystalickými břidlicemi, které sahají až do výšky 1740 m n.m. V úrodné pobřežní rovině se provozuje vinařství, obilnářství a pěstují fíky. Největší města ostrova jsou Chalkis a Eretria. Chalkis (Chalkida) je zároveň hlavním městem, kde žije 50 000. Obě města výrazně utvářela historii tohoto ostrova. Původně byla významnými obchodními centry stále soupeřícími o moc. Doba rozkvětu trvala do r.490 př.n.l., kdy ostrov byl téměř srovnán se zemí a obyvatelstvo odvlečeno do otroctví. K původní prosperitě se velmi dlouze navraceli. V současnosti je Chalkis moderní město ostře kontrastující se zbytkem ostrova. Cestovní ruch je tu málo rozvinutý a tak turisty přivítá rozmanitá, ještě nedotčená krajina, která je rájem pro horolezectví, pěší turistiku a procházky. Poblíž hlavního města naleznete archeologické muzeum, muzeum řeckého folklóru a tradiční řecké vykopávky s ruinami amfiteátru. Za návštěvu jistě stojí prohlídka historického města Eretria, které leží na jihozápadě ostrova. Nad městem se majestátně tyčí hora Kastelli a z místního přístavu se trajektem můžete dostat do nedalekých Athén. Přilehlá pláž Malakonta Beach nabízí dostatečné aktivní vyžití. Dalším malebným městem Evie je Amarynthos. Leží na jihovýchodním břehu blankytně modrého moře a za ním se zdvihají hory porostlé olivovníky, mandlovníky a ovocnými stromy. Ostrov Evia je perfektním místem pro ty, kteří chtějí pocítit blízkou dálku antické historie a zároveň si užít slunce, písčitých pláží a teplého moře.

Destinace Evia